Nowości
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych
System kształcenia oficerów w Siłach Zbrojnych RP
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,