New items
Katalog norm eksploatacji techniki Wojsk Specjalnych : DTU-4.22.13.4
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku: relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes