New items
Wymiana ciepła
Żołnierze niezłomni ; Podziemna Armia powraca
Identyfikacja nieliniowych drgań konstrukcji lotniczych
Paliwa gazowe : podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania
Technologie cyfrowe : przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja