New items
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Pustynny snajper
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania