New items
Wojska specjalne w systemie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym