New items
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],
Wojska specjalne w systemie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty