New items
Epidemia : od dżumy przez AIDS i ebolę po COVID-19
Nowy jedwabny szlak : transport kolejowy w obsłudze logistycznej
Etniczność i religia w Europie Środkowo-Wschodniej : ujęcie statystyczne 1989-2019
Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia
Podstawy telekomunikacji : telekomunikacja analogowa i cyfrowa