New items
Morze Koralowe, Midway i działania okrętów podwodnych : maj 1942- sierpień 1942
Etniczność i religia w Europie Środkowo-Wschodniej : ujęcie statystyczne 1989-2019
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Przeciwdzałanie improwizowanym urządzeniom wybuchowym : DD-3.15(C)
Współczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w logistyce