New items
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Wir na linii ognia / Krzysztof Pluta, Edyta Żemła
Teoria wszystkiego czyli Krótka historia wszechświata
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń : wybrane problemy [Dokument elektroniczny]