New items
Wykłady z matematyki
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019
Status prawnomiędzynarodowy Polski (1918-2018)
Inżynieria oprogramowania