New items
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego państwa
Quantum nature of turbulence
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa