New items
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification
Metodyka szkolenia lotniczego na samolocie PZL-130 ORLIK (MSzL PZL-130). Cz. I,
Visegrad operation headquarters for EU military operation (EU OHQ BG V4 2019/II) : lessons learned from preparatory and stand-by duty period
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Program szkolenia indywidualnego Wojsk Obrony Terytorialnej