New items
Półwysep Krymski : strategiczny element relacji rosyjsko-ukraińskich
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń