Nowości
Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty
Lądowe i morskie systemy obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP : DD -3.32.(A)
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Doktryna działań połączonych : D-01(E)