New items
Visegrad operation headquarters for EU military operation (EU OHQ BG V4 2019/II) : lessons learned from preparatory and stand-by duty period
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.4 Pt. 4
Potrzeby logistyczne potencjału obronnego
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego