New items
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe
Język R i analiza danych w praktyce
Opowieść minionych dni. T.2+,
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19