New items
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
System kształcenia oficerów w Siłach Zbrojnych RP
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne