New items
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Podstawy konstrukcji maszyn. 1
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności