New items
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Wymiana ciepła
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny