New items
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Obronność Polski w XXI wieku : II edycja
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6