New items
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 2],
Militarne obszary komunikacji strategicznej
Badania kardiologiczne sportowców amatorów
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej