New items
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Synchronizacja jako element przygotowania działań
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej