New items
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Turbulencja
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,