New items
Global positioning system : theory and practice
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej do końca trzeciej dekady XXI wieku
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym