New items
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Animus Belli 2017. T. 1, wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych
Ekonomika logistyki. Cz. 6,
Stanag 6001. Exam practice. Level 1 : Reading and Writing Skills