New items
Wariant zakładowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali wz P-V (108) _ 001. wariant podstawowy do zrzutu z wyciąganiem metodą zrzutu z małą prędkoscią lądowania z jednym spadochronem G-11B
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : obronność RP XXI wieku
Wojna hybrydowa na Ukrainie
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect