New items
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji
Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa
Polski transport samochodowy ładunków
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2