New items
Optymalizacja : wybrane metody z przykładami zastosowań
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2
Instrukcja klasyfikowania instruktorów spadochronowych
Wybrane definicje i konstrukcje geometryczne : planimetria i stereometria
Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody