New items
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Nowe oświecenie : argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem
Podstawy elektrodynamiki
Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo
Ewolucja wojen : wielość uwarunkowań