New items
Działania bojowe batalionu : sytuacja, dowódca, decyzja
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID W-3_01 : desantowanie skoczków ze śmigłowca W-3 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Nowe oświecenie : argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem
Kultura fizyczna w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego
Global positioning system: signals, measurements, and performance