New items
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Podstawy pedagogiki : podręcznik akademicki
Transformacje sygnałów : od teorii do praktyki