New items
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_04 : desantowanie metodą zrzutu ręcznego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi / szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Polska Marynarka Wojenna : mundur i barwa