New items
Opowieść minionych dni. T.2+,
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa
Wymiana ciepła
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską. Cz. 2,