New items
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu
Instrukcja organizacji fonicznej łącznosci radiowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Świat w sieci : państwa, społeczeństwa, ludzie : w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego
Elementy bezpieczeństwa informacji