New items
Instrukcja o gospodarowaniu mieniem techniki morskiej : DU -4.22.7(A)
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem łączności rozpoznania i WE : DU-4.22.3
Metodyka projektowania i oceny procesów magazynowania w szeregowo zintegrowanych łańcuchach logistycznych
Wybrane elementy logiki
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_04 : desantowanie metodą zrzutu ręcznego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi / szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia