New items
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Podstawy metodologiczne programowania wielkości stref funkcjonalnych dla budynków terminali lotniczych
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne
Układ i treść wystąpień oficerów rodzajów wojsk na odprawie informacyjnej
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych