Nowości
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne
Księga złotych myśli
Voyage planning and weather
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych
Wiedza : kluczowy element kapitału niematerialnego sił zbrojnych