New items
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Interakcje polsko-niemieckie w obszarze bezpieczeństwa
Diagnostyka kardiologiczna w praktyce
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw