New items
Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1