New items
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Geologia kontynentów
Hydrologiczno-meteorologiczne zabezpieczenie operacji połączonych : DD-3.11(A)
Kodeks pracy 2021 : praktyczny komentarz z przykładami
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku: relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym