New items
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 3],
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń