New items
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia z zakresu stosowania technik linowych z pokładu statku powietrznego w Siłach Zbrojnych RP
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji