New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz infrastruktury, dróg i terenu