Nowości
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce