New items
Uwiedź klienta : marketing w social mediach
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych