New items
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Global navigation satellite systems, interial navigation, and integration
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Działania bojowe batalionu : sytuacja, dowódca, decyzja