New items
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia z zakresu stosowania technik linowych z pokładu statku powietrznego w Siłach Zbrojnych RP
Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych