New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Album tarcz i figur bojowych : DU -7.5.1
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Metodyka projektowania i oceny procesów magazynowania w szeregowo zintegrowanych łańcuchach logistycznych
Bezpieczeństwo dokumentów publicznych : wybrane problemy