New items
Projekty naukowe : zarządzanie w praktyce
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe : kontekst rosyjski
Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia
Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa