New items
Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby uzbrojenia i elektroniki : DU-4.22.1(A)
Audyt i kontrola zarządcza : analiza wybranych zagadnień
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Wykorzystanie technik nawigacyjnych w lotnictwie. Cz. 1
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka