Nowości
Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny : zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP : wydawnictwo towarzyszące konferencji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 40-lecia pierwszej pielgrzymki do Polski Papieża Jana Pawła II w 1979 r
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy
Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu : Bandera, Szeptycki, OUN
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920